Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy informacje osobiste, które Państwo nam udostępniają, korzystając z naszej strony internetowej opartej na platformie WordPress. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

1. Administrator danych

Administrator danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest „Pokoje gościnne JOLKA”, zarejestrowana pod adresem Nowęcin, ul. Miła 3, 84-360 Łeba. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pensjonatjolka.pl lub na nasz adres korespondencyjny.

2. Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i formularza rezerwacyjnego możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Informacje zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą formularza rezerwacyjnego

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia odpowiedzi na Państwa zapytania, obsługi rezerwacji oraz świadczenia innych usług, które Państwo zamówili. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach:

 • Usprawnienia naszej strony internetowej i dostosowania jej do indywidualnych preferencji
 • Analizy statystyk i trendów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszej strony internetowej oraz danych użytkowników
 • Dostarczenia Państwu informacji o naszych usługach i aktualnościach (jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji)

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie jednej lub więcej następujących podstaw prawnych:

 • Wyrażona zgoda ze strony użytkownika
 • Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • Wypełnienie naszych obowiązków prawnych
 • Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile nie przeważają prawa i wolności osoby, której dane dotyczą

5. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Naszym pracownikom, dostawcom lub kontrahentom, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu świadczenia usług związanych z naszą stroną internetową i obsługą rezerwacji
 • Na wniosek uprawnionych organów ścigania lub organów państwowych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo

6. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Mimo to, należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub przechowywania ich w elektronicznej formie nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Państwa danych.

7. Prawa użytkowników

Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. W zależności od okoliczności, przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii
 • Sprostowania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości
 • Usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 1.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania lub jeśli jest to konieczne do dochodzenia roszczeń.

9. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w związku z ewentualnymi zmianami naszych praktyk prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją.

9. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub żądania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pensjonatjolka.pl lub na nasz adres korespondencyjny.